Sahibzada Sultan Ahmad Ali Speaking Nifaz e Deen Quwat Qalb wa Bedari Rooh 28 Jan 2012 Islamabad